1. Basis informatie 2. Contactinfo 3. Afronden

Snel prijzen nodig?

Met onze tijdsbesparende tool kunt u binnen 24 uur een offerte aanvragen en ontvangen.

DISCLAIMER WEBSITE

Telkens dat er wordt verwezen naar “ADOPT id Software & Services”, wordt dit geacht betrekking te hebben op ADOPT id Software & Services, verantwoordelijken, medewerkers, werknemers en andere vertegenwoordigers.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

1 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ADOPT id Software & Services bvba of rechthoudende derden.

2 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website www.adopt-id.com is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. ADOPT id Software & Services bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ADOPT id Software & Services bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ADOPT id Software & Services bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site of ADOPT id Software & Services bvba rechtstreeks contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ADOPT id Software & Services bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

ADOPT id Software & Services bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ADOPT id Software & Services bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

3 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil wordt alles geregeld door de Belgische wetgeving.

4 WIJZIGING EN UPDATE

ADOPT id Software & Services bvba kan de inhoud van de disclaimer steeds aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. Onderaan vindt u steeds het versienummer en de datum van uitgifte. De geldige versie vindt u op onze website www.adopt-id.com.

Versie 2, Februari 2023

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×